Kancelaria specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych zarówno przed sądami jak i organami administarcji. W ramach świadczonych uslug Kancelaria oferuje m.in.:

  • opracowywanie i realizację strategii procesowych;
  • prowadzenie postępowań sądowych (przygotowywanie kompletnej dokumentacji procesowej, pism procesowych), w sprawach cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw gospodarczych i administracyjnych oraz reprezentację przed sądami powszechnmi wszystkich instancji i Sądem Najwyższym jak również sądami administracyjnymi i arbitrażowymi; 
  • kompleksowa reprezentacja klientów w sprawach związanych z zawyżonymi opłatami interchange;
  • sporządzanie umów, dokumentów wewnętrznych spółek, bieżące doradztwo;
  • negocjowanie umów, opiniowanie ryzyk prawnych związanych z realizacją umów;
  • bieżącą obsługę korporacyjną;
  • wsparcie w ramach procesów upadłościowych i restrukturyzacyjnych, zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych.